Solskydd

Solskydd

Nya riktlinjer kring övertemperaturer

Folkhälsomyndigheten betraktar värmeböljor nu som en del av det vanliga vädermönstret snarare än extremväder. Detta har lett till strängare riktlinjer för inomhustemperaturer för att förbättra samhällets motståndskraft. Som en följd måste byggnader successivt anpassas för att hantera detta nya klimat. Bland de första åtgärderna som rekommenderas av riktlinjerna och tillsynsmyndigheterna är installation av solskydd. Effektiva

Läs mer »